Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als verlengstuk. Men snijdt dan de punt van den katheter af om een centrale opening te krijgen.

Natuurlijk zal men op geleide van den vinger dit steriele instrument in moeten brengen, niet alleen om geen schade toe te brengen, maar vooral ook om zooveel mogelijk zeker te zijn, dat het kind en zoo mogelijk het hoofd van het kind door het doopwater geraakt wordt.

Men kan ook met een druipnatten vinger of vingers in den moederschoot doopen, maar dit Doopsel is minder zeker dan dat met een spuit.

Vreest men werkelijk gevaar voor besmetting, dan mag men voor het Doopsel in den moederschoot een sublimaatoplossing van '/ooo deelen water gebruiken.

Wij maken de moeders er opmerkzaam op, dat zij den dokter en den priester waarschuwen, wanneer zij meenen, dat het leven van haar kind in den moederschoot afneemt, opdat er wellicht voor het Doopsel van haar kind kan worden gezorgd.

6. Wanneer is de keizersnede noodzakelijk voor de toediening van het Doopsel?

De keizersnede is noodzakelijk direct na

Sluiten