Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat, dat de moeder deze operatie goed zal kunnen doorstaan, en tevens dat het kind buiten den moederschoot zal kunnen leven. Indien de operateur gewichtige redenen heeft om in te grijpen, en door de keuze van den tijd en de wijze van opereeren zoo goed mogelijk zorgt voor het leven van moeder en kind, is zulk eene operatie niet alleen geoorloofd, maar ook wenschelijk.

Waarom is zij dan wenschelijkl

Door haar wordt het mogelijk:

a. een moeder, die niet baren kan, te verlossen, en zoo haar leven te behouden;

b. het kind buiten den moederschoot, dus op zeker-geldige wijze, te doopen;

c. de levenskans van het kind aanzienlijk te vergrooten.

Kan de moeder soms verplicht zijn zulk een operatie te ondergaan ?

Ja, indien dit het eenig-mogelijke middel is, om aan haar kind de genade van het H. Doopsel te bezorgen.

De liefde toch, die zij aan haar kind verschuldigd is, legt haar op de pijnen en ongemakken dezer operatie te dragen, zonder welke haar kind van het geluk des hemels voor altijd zal verstoken blijven.

Sluiten