Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien zal deze kunstmatige verlossing in vele gevallen dienstig zijn voor haar eigen leven en voor dat van haar kind.

Derhalve, wanneer de moeder bemerkt, dat het leven van haar kind in haar schoot afneemt, zegge zij dit den dokter en den priester. De dokter overlegge met den priester of het wenschelijk is met betrekking tot het Doopsel de kunstmatige verlossing te doen.

Ontbreekt de tijd tot overleg tusschen dokter en priester, dan wekke de dokter de moeder op, om uit liefde voor haar kind de operatie te ondergaan in die gevallen, waarin zij geoorloofd is.

De dokter spreke echter niet over verplichting. Hij overrede, en het zal hem des te gemakkelijker vallen de moeder te overreden, wijl hij er op kan wijzen, dat ook het lichamelijk leven van haar kind deze operatie vordert.

Mocht de operatie niet kunnen geschieden en neemt het leven van het kind in den moederschoot werkelijk af, dan zorge de •verloskundige er voor, dat het kind gedoopt wordt in den moederschoot, gelijk dit op bladz. 29—33 is uiteengezet.

Sluiten