Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den onderlingen vrede en tot misdragingen op zedelijk gebied.

Wanneer er voor een vrouw een zeker of waarschijnlijk levensgevaar aanwezig is, dan moet de dokter hierover met haar spreken.

b. Wanneer het gevaar zeker is, zijn de echtgenooten verplicht de zwangerschap te vermijden.

Het eenige goede middel daartoe is onthouding. Door gebed en het veelvuldig ontvangen der H.H. Sacramenten zullen de echtgenooten van God ongetwijfeld daartoe de kracht verkrijgen.

Neo-Malthusiaansche praktijken blijven ook in dit geval ten strengste verboden.

c. Wanneer het gevaar slechts waarschijnlijk is, mag de vrouw weigeren, maar het is de man niet op zware zonden verboden haar de huwelijksgemeenschap te vragen.

De vrouw stelt een daad van christelijke en echtelijke liefde, wanneer zij in dit geval meer op het geestelijk heil van den man, dan op het lichamelijk heil van zich zelve let.

6. Welke handelingen zijn buiten het houden

der huwelijksgemeenschap geoorloofdl

Tusschen echtgenooten zijn alle zinnelijke

Sluiten