Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een bekwamen arts, en de aanwijzingen van deze stipt opvolgt.

9. Hoe moeten de ouders voor het leven van hun kind zorgen na de geboorte ?

De moeder meene niet, dat er voor haar geen verplichting bestaat haar kind zelve te voeden.

Door zelf haar kind te voeden verhoogt zij de levenskans aanmerkelijk.

Blijkens de ondervinding is de sterfte onder de zuigelingen verre-weg het grootst bij degenen, die kunstmatig worden gevoed. Dezen dragen dikwijls in het latere leven de gevolgen der kunstmatige voeding. Ook voor de gezondheid der moeder is het veel beter dat zij haar kind zelve voedt.

Is het aan de moeder ook na zorgvuldige behandeling van den geneesheer onmogelijk haar kind zelve te voeden, dan volge zij voor de voeding strikt de aanwijzingen van den arts.

Bij de keuze van een voedster of min zijn de ouders verplicht te letten op een goeden gezondheidstoestand dezer vrouw.

Men dient het onderzoek ook uit te strek-

Sluiten