Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER EENIGE PLICHTEN VAN GEHUWDEN

dragen en Hem te smeeken om de genade van het H. Doopsel.

Bijzondere patroonheiligen voor de vrouwen in de dagen van zwangerschap zijn de H. Maagd IVUaria, de H.H. Martelaren van Gorcum, de H. Ignatius, de H. Alphonsus. de H. Liduina.

Godvruchtige ouders bevelen zich zelf en hun kind aan God aan in een veelvuldige H. Communie.

De gehuwden zullen aan hun gezin een voorbeeld geven van een innig en diep godsdienstig leven.

SACRATISSIMO CORDI. A. M. D. G.

dgtëStëS 33 SSÏ @5» ÊSi <S3f,

Sluiten