Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, haar boek „De Hut van oom Tom" te schrijven, waaraan mede de opheffing van de slavernij in Amerika te danken was.

Wanneer we eenmaal God gevonden hebben, dan verhuizen we uit ons eigen kleine ik naar zijn geweldig „Gij". Dat nieuwe leven bestaat in de gemeenschap met God, en vindt zijn hoogste uiting in het gebed. De psychologie van het gebed is ook maatschappelijk gezien van groote beteekenis. Maxim Gorky zegt: „Wie niet bidt, kan nooit volkomen oprecht zijn."

In het gebed stijgen we niet alleen tot een hoogte, vanwaar we onze grenzen kunnen over* zien, worden we niet alleen los van de banden van het persoonlijke, om op te gaan in het alge* meene, het ahmenschelijke, het oecumenische, wij stellen ons geheel open en spreken ons uit voor Hem, die alle geheimenissen doorschouwt. Alleen tegenover God zijn wij volmaakt op* recht. Maar oprechtheid is de ziel van iedere gemeenschap, zooals we al eerder hebben ge« constateerd.

Sluiten