Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustig een stuk brood aan uit de hand van een

rechtvaardige.

Niet alleen de schepping in bosch en veld rebelleert tegen den mensch, ook zijn eigen lichaam staat tegen hem op. „Ook wij zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van het lichaam", zegt Paulus in Romeinen 8, en de psalmist gaat voort, „geen vrede is er in mijn gebeente" (Ps. 38 :4).

Ons lichaam is niet bestemd voor dood en voor slavernij, maar voor het kindschap Gods, voor verheerlijking en geestelijke heerschappij. We verwachten niet alleen een nieuwen hemel, maar ook een nieuwe aarde, een nieuwe stof, een geestelijk lichaam. Wij wachten op den tijd, dat God zijn zal: alles in allen.

Sluiten