Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerd, dat menschelijke plannen dikwijls wrange vruchten dragen. Aan den anderen kant van het plein staat een vrouwengestalte uit marmer gehouwen, gehuld in diepen rouw. Een knie heeft ze gebogen, op de andere rust haar hoofd, in duldelooze smart. Dat gedenkteeken is op; gericht voor de „Offers van den wereldoorlog".

Ja, het gebed om eenheid van alle menschen zal vervuld worden, want alle bedroefde moes derharten stemmen er mee in.

Dat gebed zal in vervulling gaan, want zoo is voorspeld door de profeten en geen profetie van den Bijbel is nog onvervuld gebleven. Het zal in vervulling gaan, omdat Hij er voor ges beden heeft, Wiens wil zich dekt met den wil des Vaders, en ter wille van Wien de wereld werd geschapen.

Dostojewsky stelt zich de toekomstige overs gang van egoïsme naar broederschap psychos logisch heel eenvoudig voor. „Ik kan me voors stellen, vriend, hoe het zijn zal als er eindelijk aan alle twisten een einde gekomen zal zijn, als alle ruzie heeft opgehouden Na alle vloeken, alle lasteren, alle besmeuren met vuil is het eindelijk heel stil geworden. De menschen zijn alleen gebleven, zooals ze zich dat wenschten: de groote idee van vroeger heeft hen verlaten. En opeens wordt het den menschen duidelijk, dat ze volkomen eenzaam zijn, ze voelen een

Sluiten