Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeeld werd". En ds. Roozemeijer verwacht, dat aan het einde der eeuwen Israël als natie voor zijn Koning zal worden gewonnen !

De hedendaagsche secten als de S iw edenborgianen, Irvingianen, Apostolische n, Dar.bi sten, Mormonen enz., óók groepen van menschen als de „Internationale Vereeniging van ernstige Bijbelonderzoekers" (kantoor te Leiden) ijveren sterk voor de leer van het Duizendjarig vrede-rijk op aarde. En vele Amerikaansche geschriften vloeien er van over.

Vooral gedurende den grooten wereldoorlog is de idee van het Chiliasme weer sterk naar voren gekomen. En toen 9 Dec. 1917 het bericht door de wereld ging : „Jeruzalem is door de Engelschen ingenomen" — riep men : „nu wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden" (Luk. 21 vers 24) en zal Palestina den Joden worden teruggegeven. Men droomde van een Jood-

schen Staat met Jeruzalem als hoofdstad — waarbij de Chiliasten zeiden, dat Israël nu naar Palestina zou terugkeeren en dan zou Jezus nederdalen op aarde en het Duizendjarig vrede-rijk aanvangen. Israël zou zich als natie in haar geheel bekeeren en in het vrede-rijk een vooraanstaande plaats innemen onder de Christusheerschappij.

Hoewel de leer van het Chiliasme met taaie wortels diep in vele tijden en vele kringen der menschen zit ingeworteld — heeft de Gereformeerde theologie en de Christelijke Kerk hier en elders het standpunt gehandhaafd, dat de H. Schrift niet leert, dat een Duizendjarig vrede-rijk op aarde in aantocht is.

Wel zegt een bekend theoloog, J. P. Lange, in zijn bekende Bijbelverklaring : ,,de profetie van de duizendjarige regeering van Christus is een ware parel der Christelijke waarheid"; en verder: „De komst van het duizendjarig rijk wordt door de gansche H. Schrift voorzegd". Maar als

Sluiten