Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Chiliasten gretig gebruikt wordt en vaardig zóó wordt uitgelegd, dat het alles spreekt, zooals het in hun kraam goed te pas komt.

Er staat: „En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem duizend jaren".

Vervolgens lezen we van de zielen dergenen, die onthoofd waren, dat „zij leefden en heerschten als koningen met Christus de duizend jaren" ; terwijl de overigen der dooden niet weder levend werden tot de duizend jaren geëindigd waren". Deze is — zoo staat er dan verder : de eerste opstanding en over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heerschen duizend jaren. En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, dan zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden".

't Kan niet ontkend, dat hier dingen genoemd worden, die de Chiliasten

prachtig kunnen gebruiken. Maar wij mogen niet vergeten, dat hier Schrift met Schrift moet worden vergeleken — wat de secten en dwaalleeraars altijd veel te veel vergeten.

Hoe hebben w i j dan Openb. 20 vers 1 —10 te lezen ?

Laten we stuk voor stuk eens nagaan.

Eerst staat er, dat er volkeren uit Satans macht zullen worden bevrijd en Christus als onderdanen zullen worden toegevoegd.

Het gaat over de geschiedenis der nietchristelijke volkeren, over de heidenen, die onder de macht van den Overste der wereld zijn. Daar zullen Satans kluisters worden gebroken en door het Evangelie zullen de volkeren uit de duisternis worden bevrijd en tot het groote Licht worden gebracht — wat Satan met grimmigheid zal aanzien, maar niet zal kunnen verhinderen.

In die dagen, dat Satans macht wordt ingekort door Christus, leven we nu. Het Evangelie gaat van volk tot volk. En de heidenen, die Israël als Gods volk altijd

Sluiten