Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden. En terwijl Hij de bokken zal zetten aan Zijn linkerhand — zal Hij tot de Zijnen spreken : „Komt in, gij gezegenden mijns Vaders en beërft het Koninkrijk, dat voor u is weggelegd van vóór de grondlegging der wereld".

Dan zullen ze ingaan, die komen uit de verdrukking en die hebben mogen volharden ten einde toe — en ze zullen zingen : „Niet ons, niet ons, o Heere ! Uwen Naam zij tot in eeuwigheid de eere".

Sluiten