Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch noodzakelijk is om ook maar uit de verte de beteekenis van de rechtvaardigmaking uit het geloof alleen te kunnen verstaan.

Deze inleiding bedoelde iets te laten zien van de verwarring, die niet alleen in de Hervormde Kerk als zoodanig groot is, maar ook onder ons als gereformeerde groep in de Hervormde Kerk gevonden wordt. Vandaar dat er onder ons ten opzichte van het belijdenis doen geen eenstemmigheid is. Op de eene plaats doen onder de macht der traditie alle catechisanten belijdenis ; op een andere plaats nagenoeg niemand. De eene predikant vertelt zijn catechisanten,

dat het bij het belijdenis doen slechts om een uitwendige toestemming van de waarheid gaat, want hij meent toch zijn best te moeten doen om gereformeerde belijders te kweeken, willen de gereformeerden niet in de minderheid komen, en een volgende dominee wijst enkel op het groote gewicht van het belijdenis doen en hij drijft terug de groote schare, die anders maar onbedacht zou toeloopen, want hij meent toch getrouw te moeten zijn ook in dit opzicht. Waar moeten de menschen zich nu aan houden ? En als dan de menschen zien, dat zelfs hun predikant weifelt, is het dan wonder dat de verwarring al grooter wordt en dat de kerk steeds meer van haar aanzien inboet ?

Sluiten