Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£

TOESPRAAK

AAN DE

NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE

TE VLISSINGEN,

BIJ DE TOEWIJDING VAN HAAR

NIEUW KERKGEBOUW

AAN DE DIENST DES HEEREN,

op Zondag den 1" December 1861,

GEHOUDEN DOOR HAREN HERDER EN LEERAAK

J. J. "VAN TOORENENBERGEN.

Uitgegeven ten voordeele van het Stichting-Fonds. TE VLISSINGEN, BIJ

P. G. DE YEY MESTDAGH.

1862.

Sluiten