Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

worden opgericht 0111 het verzuimde te herstellen, indien iemand zich eenig verzuim onder het oog des Heeren te verwijten heeft. Velen uwer hebben niet weinig mede gearbeid in den Heer. Welnu, hun zal het danklied in dit feestelijk uur eene groote belooning zijn. Dat danklied zij in ootmoed aan Hem geheiligd, van wien alle goede gave en volmaakte gifte nederdaalt. — Zoo wijden wij dit bedehuis aan de dienst des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en aan de bediening van het eemvig Evangelie eerbiedig en plegtig toe.

Doen wij het, te zamen biddende in des Heilands gezegenden naam!

GEBED.

Gezang XGVI.

Halleluja! eeuwig dank en eere,

Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

Worde op aard en in den hemel, Heere!

Voor uw liefde U toegebracht!

Vader! sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders! schenk ons uw genade; Uw gemeenschap, Geest van God!

Amen! zij ons eeuwig lot.

131 i —

Sluiten