Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&3T

Niet uit eigen beweging, maar op aandrang van den uitgever, die daartoe weer door enkele hoorders aangespoord werd, wordt deze Oudejaar spreek door mij in het licht gegeven. Tengevolge van de ruwe wijze, waarop het oude jaar en de oude eeuw van ons afscheid namen, waren velen (zeker ook elders) verhinderd de laatste bijeenkomst der gemeente bij te wonen. Misschien is het vooral denzulken aangenaam dit stichtelijke woord te kunnen lezen.

Het worde door Gods genade ook voor alle lezers ten zegen gesteld, gelijk het voor de hoorders en voor den prediker niet zonder zegen was.

Dk Schrijver.

Sluiten