Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigen niet over te komen is. Wanneer ik in dit opzigt de wetenschap der godsdienst tegenover de andere wetenschappen stel, dan doe ik dat niet, gij gevoelt 't, omdat het aan populaire godsdienstige lektuur ontbreken zou. Ik wenschte waarlijk niet, dat wij veroordeeld waren om al de stichtelijke schriften te lezen, waaronder de geduldige pers in ons vaderland zwoegt. Wie evenwel meent dat die vloed van godsdienstige lektuur ook maar in enkele omtrekken een beeld geeft van den tegenwoordigen toestand der godsdienst-wetenschap, die bedriegt zich geheel. Als eenig schrijver over de natuur, over den sterrenhemel, over staathuishoudkunde, over literatuur en poëzie het waagde om, zelfs in populaire geschriften, op te treden met voorstellingen, die voor een eeuw of langer gangbaar waren, maar thans verouderd zijn, hij zou zich daardoor belagchelijk maken. Alleen op godsdienstig gebied is zoo iets niet eens ongewoon. SVIaar 't is ook alsof de geleerden op dit gebied hun eigen wetenschap wantrouwen. Hoe weinigen toch hebben den moed om zelfs haar meest zekere resultaten onder de oogen van het volk te brengen ! Menig godsdienstig geschrift, dat het jaar 1850 tot 1859 op den titel draagt — zou het niet ook in het jaar 1650 met stichting gelezen zijn? Zou men er toen zelfs wel zoo veel nieuws in hebben gevonden? Dat vindt men natuurlijk; //want," zegt men, //de waarheid kan niet veranderen!" Neen, zeker kan de waarheid niet veranderen! Maar ook

Sluiten