Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders dan juist aan het gemis van fijne gedaclitenverbinding is het toe te schrijven, dat wij in hun schriften geen aaneengeschakelde of lange redeneringen aantreffen? Nu is zonder dit alles die hoogere schoonheid niet te bereiken, die wij in de beroemde geschiedwerken van vorige eeuwen of uit onzen tijd bewonderen. — De vorm van hun poëzie staat waarlijk ook niet hoog; zij kenden niet eens maat of rijm, en alleen een zekeren vrijen rythmus, die voor ons gevoel 't best met poëtisch proza te vergelijken is. Van wereldsche poëzie is maar weinig overgebleven; wij kennen alleen den ietwat weelderigen minnezang, die het Lied der liederen heet, en deze titel zelf duidt aan dat wij op dit gebied, naar 't oordeel van de Israëlieten zelf, niets hoogers of schooners hebben te zoeken. Voor 't overige schijnt hun wereldsche poëzie zich tot feesten en feestgelagen te hebben bepaald, en dit is waarlijk niet zeer geschikt om er ons een hoogen dunk van in te boezemen. — Ook de muziek stond bij hen nog op lagen trap. Van hetgeen wij in de theorie van de toonkunst harmonie noemen, hadden zij geen denkbeeld. Zij gebruikten vooral schel klinkende instrumenten, en al hun kunst bepaalde zich tot eenvoudige en niet zeer geregelde melodiën, die voor onze ooren zeker niet zeer aangenaam zouden zijn. Men hoort vaak hoog opgeven van die heerlijke tempelmuziek; maar men doet wel als men zijn gedachten niet al te hoog spant; Avant men bedenke, dat Israël niet

Sluiten