Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach gevallen zijn ze, de helden,

En omgekomen de werktuigen van den krijg! G)

Of als Vondel in zijn Gysbrecht de huwelijksliefde bezingt in dien reizang, waarvan ik u alleen de eerste regels behoef te noemen om u dien in zijn geheel in het geheugen terug te roepen:

Waar werd opregter trouw Dan tusschen man en vrouw Ter wereld ooit gevonden?

wien komen dan niet van zelf de schoone regels

Ö

uit het Lied der liederen in de gedachte:

Sterk als de dood is de liefde,

Geweldig als het graf de minnegloed;

Zijne vlammen zijn vlammen vuurs, Een bliksemvlam van Jehova!

Geen waterstroomen blussehen de liefde,

En rivieren overstelpen haar niet;

Al bood iemand voor de liefde al het goed van zijn huis, Men zou hem met smaadheid verachten!

Wat anders dan een weerklank van deze dichtwoorden is het, als Vondel zingt:

Daar zoo de liefde viel,

Smolt liefde ziel met ziel,

En hart met hart te gader.

Die liefde is sterker dan de dood.

Geen liefde komt Gods liefde nader,

Noch is zoo groot.

6) Andd. //En de wapenrusting is verloren!" Werktuigen van den krijg ziju hier Saul en Jonathan zelf.

Sluiten