Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachten en haar edelste vormen ontleent aan de hoogste en heiligste sfeer van het leven. Zelfs —

Ö o

om dit tot voorbeeld te kiezen — zelfs de bouwkunst had zeker dien rijkdom van vormen, die thans ons verrukken, niet kunnen scheppen, als zij niet ter school gegaan ware bij het godsdienstig gevoel. Als gij de gedenkrollen van deze kunst openslaat, dan zult gij vernemen, wat zij al te danken heeft aan den tempelbouw der Grieken en Romeinen en aan den kerkbouw der christenen. Zijn niet de verhevenste en de edelste vormen juist die, wraarin het genie van den bouwkunstenaar de hoogste godsdienstige stemmingen als 't ware aanschouwelijk maakt? Wat nu van de bouwkunst geldt, dat geldt nog meer van elke andere kunst. Alle hebben zij veel te danken aan de godsdienst, veel aan de christelijke godsdienst, gelijk wederkeerig de godsdienst veel aan haar.

O O

Wanneer ik hier dit alles op de christelijke godsdienst toepas, dan verwacht ik een bedenking. Ik wil haar voorkomen. Ik wil ongevraagd toestemmen, dat de christelijke godsdienst, zoo als zij werkelijk optreedt, vaak zich op een wijze vertoont, die met humaniteit en schoonheidsgevoel in tegenspraak is. Vaak ademt zij stroefheid; vaak treedt zij op meer als tuchtmeesteres die dresseert, dan als geest die heiligt en vrijmaakt. Ja, als zij, die zich godsdienstig noemen, vaak overmoedige, aanmatigende, gebiedende toonen aanslaan, als zij over veel, wat schoon of onschuldig is, het doemvonnis spreken,

Sluiten