Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens stem schijnbaar geen uitwerking heeft, hij wete toch, dat hij in zijn navolgende beschouwingen de inzichten en gevoelens vertolkt van vele stillen in den lande.

Ook nu zijn er altijd nog de 7000, die de knie voor de vele baals van heden niet buigen.

Velen, die geestdriftig in het geluk van het prinselijk paar en in de nationale feestvreugde hebben gedeeld, werden anderzijds evenals hij met droefheid en afkeer vervuld over de grove en vaak stuitende wijze, waarop een teer gebeuren uit het intieme zieleleven van twee beminnelijke jonge mensen ook is uitgebuit, 't zij tot bevrediging van onverzadigbare sensatielust, 't zij tot overdrijving van het nationale besef of zelfs als object van winstbejag.

Er zijn er toch ook nog geweest, die onder alle gejubel gevreesd en gebeefd hebben voor het ongerepte behoud van de tere gave, welke het jonge paar aan elkander had gegeven. Menigeen heeft zich met zorg afgevraagd, welke funeste uitwerking op hun reine zielsspontaniteit dit gedwongen poseren met hun teer geluk zou kunnen uitoefenen. Er zijn grenzen, waar ook publieke personen het recht hebben een krachtig halt toeteroepen aan de mateloze opdringerigheid van een onbescheiden publiek.

De brute tyrannie van een egoïstische volksmassa vraagt er niet naar of het ratelen van een filmtoestel in de heilige ure, waarin de jonggehuwden zich neerbogen tot het ontvangen van Gods Zegen geen ernstige afbreuk heeft gedaan aan de ongerepte gewijdheid ervan.

De onverzadigbare Moloch van de sensatie-honger der massa eist dat alles, ook het heiligste, intiemste

Sluiten