Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zielsgebeuren haar als voedsel zal worden toegeworpen, voor haar te grabbel zal worden gegooid.

Onbeschaamde kranten-directies hebben ter bevrediging daarvan en zeker niet te vergeten ook voor hun winstbelang het doodmoe-gejaagde edele wild zelfs laten achtervolgen in de afzondering van hun eerste, heilige huwelijkstijd, waarin zij toch zeker het algemeen-menselijke recht hadden, eindelijk eens alleen mèt en voor elkaar tot zichzelf te mogen komen. Hoe leugenachtig worden in het licht van zulke feiten alle betuigingen van sympathie en eerbied. Evenals in de dagen van het decadente heidense Rome gaat ook het moderne heidendom weer gepaard met dezelfde verschijnselen: 't holle publiek, dat de waarachtig-christelijke norm der verschijnselen kwijt is, offert met meedogenloze wreedheid niet alleen lichamen, maar ook de zielen van mensen op aan haar onverzadigbare sensatiehonger.

Boschma's steeds zo teer-ingestelde ziel heeft dit alles diep doorleefd en 'tkon haast niet anders of hij moest zijn angstig-waarschuwende zielekreet besluiten met een waarachtig-tedere voorbede, zoals er op de vele officieele dank- en bedestonden wellicht geen enkele uit de zielen is opgestegen.

Eén overweging moge hem troosten en bemoedigen: dat wij van de vorstelijke jonggehuwden, wier verloving en huwelijk ook deze ontboezemingen moesten wekken, durven onderstellen, dat zij misschien het best van allen deze roepstem van den roepende in de woestijn zullen verstaan en er zeker dankbaar en met zegen van zullen kennis nemen. Moge God hen bevestigen in de eenvoud en zuiverheid van karakter, waarin zij zich tot heden deden kennen.

Sluiten