Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat tot het schrijven dezer brochure aanleiding gaf.

Een lief, jong mensenpaar had elkanders hart en hand gevonden. Een dag later stonden hun portretten naast elkaar in de krant; zij keek naar hem op met meer trots en geluk dan wanneer zij, inplaats van dien énen duitsen jongeman, een hele duitse provincie voor zichzelf en voor haar regering veroverd had, en hij keek door zijn brilleglazen met frisse, half-nieuwsgierige, jongensachtige glimlach de nieuwe wereld in, waarin hij nu zijn intrede had gedaan, net alsof hij zeggen wilde: Ja, mensen, ik ben gevangen man, dat erken ik, maar je moet niet denken, dat ik erom treur, want ik ben echt blij; blij met mijn gevangenschap, blij met het meisje, dat naast me staat, en blij met jullie allemaal.

En de mensen van hun kant waren allemaal blij met haar en blij met hem, — zó blij, dat de vreugde haast geen grenzen kende. Binnen enkele dagen, binnen enkele uren werd elk dorp in vlaggentooi gehuld, en elke stad werd herschapen in een toverstad. Het vrolijk hart is mild, en zo werden dus allereerst commissies gevormd, om het jonge paar huldeblijken aan te bieden. Ze hadden de wens uitgesproken, dat het dan maar één geschenk van allen te zamen mocht wezen, maar daaraan werd slechts ten dele gehoor gegeven. Want naast het geschenk, dat van allen zou zijn, had elke kring behoefte om ook nog

Sluiten