Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets eigens en iets bijzonders te geven. Bij de vermelding van sommige dezer huwelijkscadeau's kon men een glimlach niet onderdrukken; andere schenen zelfs niet onbedenkelijk, als bijv. dat van een gedresseerde politie-hond, die vooral voor een verloofd of pasgehuwd paartje een gevaarlijk gezelschap is, daar hij maar al te zeer geneigd is om bij de minste intimiteit óf de éne, óf de andere partij vierkant naar de keel te vliegen. Van andere had men reden te verwachten, dat ze het jonge paar niets anders zouden veroorzaken dan ballast, zodat men de vraag uit het evangelie had kunnen stellen: „Waartoe dit verlies dezer zalve? Want dezelve had kunnen verkocht worden voor meer dan driehonderd zilverlingen, en het geld den armen gegeven worden", — maar de man, die zulk een vraag het eerst opperde, heette . . . Judas; — iemand met gemoedsleven weet, dat geestdrift en uitbundige vreugde nu eenmaal niet altijd besloten kunnen blijven binnen de perken der koude berekening en der strenge logica.

En er waren ook huldeblijken, die van meer verstand en van goede smaak getuigden. Al wat de kunst vermocht, om een menselijke woning te vervullen met pracht en weelde, om een land te veranderen in een paradijs van kleuren des daags en een hemel van wonderbaar licht des nachts, dat bracht ze hier tot stand; en componisten stemden voor die hemel hun schoonste melodieën; dichters schreven voor dat paradijs hun beste zangen, en er was geen dichter van enige betekenis, die het jonge paar niet bezong. En toen de grote dag en de wonderbare ure eindelijk aanbrak, ging er door de honderdduizenden, die onder grote vermoeienis des lichaams urenlang gewacht

Sluiten