Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God, als een wreker, om toorngericht te brengen over wie kwaad bedrijven. Daarom is het nodig om onderdanig te zijn, niet alleen terwille van het toorngericht, maar ook terwille van het geweten."

Men heeft vaak aan deze woorden een wijder betekenis gegeven dan de gedachtenkring, waarin Paulus ze schreef, veroorlooft, en geen eerlijk man kan ze voor zijn eigen meningen uitbuiten. Zo heeft bijv. de heer Colijn, schoon, gelijk ieder weet, volop militarist, toch gulweg erkend, dat men de woorden „De overheid draagt het zwaard niet zonder reden" niet mag gebruiken ter rechtvaardiging van het militarisme, daar de apostel immers in het minst niet daaraan, maar enkel aan de dienst der politie gedacht heeft. En wel onredelijk ver gaan we, zo we de absoluutheid van het staatsgezag, — van élk staatsgezag — uit deze woorden zouden willen afleiden. Wanneer dét juist ware, dan was de hele zaak immers ineens opgelost: dan was de staat werkelijk „God op aarde", en elke vertegenwoordiger daarvan Gods Stedehouder, onfeilbaarder dan als hoedanig de rooms-catholieken ooit enigen paus erkend hebben. Het is duidelijk, dat dit onmogelijk de zin van Paulus woorden kan zijn. In bovenstaande woorden erkent hij gulweg, dat niet alleen aan het joodse, maar ook het romeinse overheidsgezag een goddelijke intentie ten grondslag ligt, maar het is er verre vandaan, dat hij zich, dus sprekend, ook meteen maar met alles, wat op die grondslag wordt opgebouwd, accoord zou verklaren.

Ontstaan van het conflict tusschen christendom en staatsmacht.

De dingen ontwikkelen zich overal, en de lijnen

Sluiten