Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men alleen bij de aller-bizarste combinaties nog even opkijkt, maar overigens hebben we de vermaning „Het zij een eeuwigdurende inzetting onder ulieden om onderscheid te maken tussen het heilige en het niet-heilige" allang aan kant gezet. Toen bijv. een jaar of wat geleden een predikant de leuze ophief, dat men als christen moest „strijden voor koning Jezus en koningin Wilhelmina , toen vond tot eer van het nederlandse volk moet het gezegd worden — deze quasie-geestige woordspeling geen ingang. De combinatie was, in deze vorm althans, te triviaal, en de afgoderij wat al te brutaal; de vlieger ging niet op, en de slagzin vond geen ingang. Maar andere hebben zich reeds zodanig ingeburgerd, dat ze ons al niet eens meer treffen en ook werkelijk religieuze gemoederen het pijnlijke ervan niet eens meer gevoelen. Alleen als we een dergelijke samenkoppeling van hemelse met wereldse waarden op vreemde bodem en in het leven van andere volken waarnamen, zouden we toch nog wel wat vreemd opkijken, en bij onszelven misschien toch wel even afkeurend mompelen: Wat springen deze mensen toch eigenlijk oneerbiedig om met het heilige!

Want, om een voorbeeld te geven, onderstel eens, dat we in een vreemd land waren en daar telkens weer met imponerende letters leuzen zagen aanheffen als:

„God, Portugal en Braganza!"

of:

„God, Zweden en Bernadotte!"

of:

„God, Engeland en Windsor!" zou ons, indien de naam van GOD ons tenminste

Sluiten