Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoon te kunnen zien, schoon ze met trots kunnen vertellen, dat ze deze al wel honderden malen gezien hebben, — als men waarneemt, hoe in christelijke burgergezinnen de in de kranten staande afbeeldingen van de vorstelijke personen schier elke morgen alweer het onderwerp van het gesprek vormen —, hoe het feit, dat een prins een hert heeft geschoten, of dat een prinses verkouden is van veel meer belang wordt geacht dan al het andere wat er in de wereld gebeurt, — als men ziet, hoe op de nationale feestdagen duizenden en tienduizenden naar Amsterdam of Den Haag trekken, uren lang met de voeten in modder en slijk kunnen staan wachten, om de vorstelijke personen maar één ogenblik te kunnen zien, en daarna als bezetenen naar een andere plaats hollen, om ze nóg eens te zien, — hoe ze hun persfotografen en film-operateurs noodzaken om hun goden te bespieden en te achtervolgen, zodat deze geen hap eten in de mond kunnen steken of heel de wereld komt te zien, hoe ze die kauwen en naar binnen werken, en er op een bruiloft geen glimlach over hun gelaat kan trekken, en bij een begrafenis geen traan uit hun ogen kan opwellen zonder dat een heel volk hen als vlak in het gezicht kijkt, dan moet men zeggen: Waar is hier nog plaats voor het eenvoudige en menselijke ? Hier zijn de grenzen van de natuurlijke eerbied en liefde van mens tot mens al lang-en-lang overschreden; en dan moge een veile pers en een verblinde geestelijkheid daarna juichend gewagen van ,,een schone openbaring van nationale eenheid", maar ze zouden dichter bij de waarheid zijn, als ze spraken van een allerbedenkelijkste religieuze verwording, waarbij het schepsel geëerd en gediend wordt niet slechts

Sluiten