Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze: er wordt hun in hun jeugd nooit een klompje van de voet getrokken. En er zijn vorsten, die er beter aan toe zouden zijn geweest, als dat eens gebeurd was. Hoe eenvoudig het overigens ook mag worden grootgebracht, ons verstand zegt ons, dat het voor een kind wel iets zeer bedenkelijks moet zijn de neus nooit buiten de deur te kunnen steken zonder terstond van alle kanten te worden toegejuicht en het middelpunt te moeten worden van waarlijk religieuze ovaties. Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen, en de benen van een koningskind zijn van nature toch niet sterker dan die van enig ander mensenkind.

Trouwens, wie de geschiedenis der wereld nagaat, speurt daarvan schier op elke bladzijde de funeste invloed.

Die, naar gelang van de karakters, ook al weer op verschillende wijzen werkt.

De geschiedenis van de vorsten der aarde is veelal diep-tragisch. De minst begaafden onder hen lijden meestal ook het minst onder de zedelijke gevaren van hun positie. Wat de anderen betreft, die kunnen in verschillende klassen worden ondergebracht.

Er zijn er onder hen, gelijk onder alle andere standen, bij wie het zinnelijke een grote plaats inneemt in hun zieleleven; en men hoeft niet te vragen, wat daarvan in zulk een positie de gevolgen zijn. Voorbeelden als Lodewijk de XV en Cesar Borghia mogen iedereen wel voor ogen staan.

Anderen zijn van een beheerste, doch cynische natuur. Het zijn de vrijdenkers op de troon. Ze laten zich door de verering van hun volk niet vervoeren,

Sluiten