Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want de christelijke kerk is niet een wrakhout, dat zich met alle winden laat meevoeren en op alle golven van dit veranderlijke tijdsleven op en neder danst, maar zij behoort de aan het strand van de volkerenzee staande vuurtoren te wezen, die voor alle daarbuiten in storm en nacht rondzwervenden het enige vaste en onbewogen punt blijft, en bij welks licht zij de haven des behouds kunnen vinden. Daarom bestaan er voor een waarachtig christelijke kerk géén dndere waarden dan eeuwigheidswaarden. Daarom is er in haar midden ook geen plaats voor politiek partijleven, of voor enige politieke gerichtheid. Een communist zal, als hij een waarachtig-christelijke kerk binnentreedt, nooit bij zichzelf behoeven te zeggen: ,,Ah! ik voel wel, dat ik hier in één mij vijandige wereld verzeild ben geraakt!" en de antirevolutionair zal zich nooit in de handen wrijven en bij zichzelven kunnen zeggen: „Ik merk wel, dat ik hier een streepje vóór heb!" Want de christelijke kerk staat buiten en boven alle partijen en stelt ze alle onder het oordeel der verdoemenis, maar bestraalt ze ook alle met de glimlach der goddelijke genade.

En zoals de christelijke kerk staat tegenover alle partijen en alle wisselende staatsvormen, zo staat ze ook tegenover alles wat in deze wereld hoog of laag geacht wordt.

Wanneer vroeger één van de vorsten uit het huisHabsburg begraven werd, zo verhaalt Spurgeon, werd zijn lijk voor de gesloten deur van de grafkelder geplaatst, en daar binnen bevond zich een priester. Dan trad de hofmaarschalk naar voren, klopte op de deur en riep: ,,Wij vragen hier plaats voor Zijne

Sluiten