Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed, en hoe bitter zijn tranen waren, maar dat hij nooit aan enig mens heeft kunnen tonen, hoe diep onder dat alles zijn vreugde was.x)

Besluit.

Maar ondertussen zijn de beide jongelui, die de aanleiding tot dit boekje gaven, onder al dit geschrijf dóór op hun ski's in de onbezorgdheid en vreugde van hun jonge huwelijksleven voortgegleden over de sneeuwvelden van Galicië. Zij hebben aan het begin van onze overdenking gestaan, en zo mogen ze, — schoon ze deze regels wel nooit zullen lezen — na alles wat er gezegd is, toch óók het slot ervan vormen.

God zegene U, onze arme broeder Bernhard, en onze arme zuster Juliana!

De Heer zegene U en behoede U!

„De Heer doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig!

De Heer verheffe Zijn aanschijn over U en geve U Zijn vrede!

Hij beware U voor alle gevaren, die aan Uw zo uitzonderlijke positie verbonden zijn. Hij helpe U, om, ondanks de bijna bovenmenselijke moeilijkheden, die U daarbij in de weg staan, tóch een nuttig en vruchtbaar bestaan te vinden.

En weest maar blij, dat Zijn genade zó wonderbaar groot is, dat zélfs koningen en prinsen hier op aarde tóch nog wel een gelukkig en gezegend leven kunnen leiden, en eenmaal zalig kunnen sterven. Amen.

) Deze laatste paar bladzijden zijn overgenomen uit onze brochure t • r Weerloze Christen in een wereld van Geweld". (Uitg. „Licht en Liefde", Ruurlo).

Sluiten