Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iii. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. (Joh. 5 : 14)

Niet alleen, dat het bezit den mensoh

een zekere rust en beveiliging geeft, maar ook en vooral het genieten van het bezit is voor den mensch van groote waarde.

Een gevoel van bevrijding krijgt de mensch toch pas, wanneer hij waarlijk genieten kan van zijn bezit, wanneer hij als 't ware zich zelf in het bezit kan verliezen. Want dit toch is genieten, zich zelf voor een wijle vergeten. Maar zal men zich zelf in wat anders, in het andere kunnen verliezen, dan wordt daarbij tevens een zekere macht voorondersteld. Steeds moet bedacht worden, dat de strijd des menschen onmiddellijk is en blijft een strijd met de hem omringende wereld, een strijd om de macht. Zóó geheel gaat de mensch in dien strijd met het hem omringende op, dat geheel zijn leven van nature bepaald wordt door de omringende wereld der dingen. Ja, zoo geheel is hij vervuld van hetgeen hem van buiten-af aandoet, dat hij zich onmogelijk rekenschap kan geven van eigen innerlijk leven. Moet het dus verwondering wekken, wanneer de mensch van buiten-af, geheel buiten zich zelf om, zijn rust en vrede verwacht! Zich bewust worden van de

Sluiten