Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omringende wereld genoemd worden, anderzijds jaagt eigen onbewuste natuurlijkheid den mensch voort dit bezitten zooveel mogelijk te verzekeren en te vergrooten, opdat hij maar steeds meer en meer zal kunnen genieten en derhalve minder van eigen natuurlijke onrust last zal hebben. Oppervlakkig schijnt het, dat de mensch, aan de wereld haar macht ontrukkende, macht krijgt en heeft over deze wereld, maar dieper inzicht beseft, dat het realistisch bewustzijn met al zijn macht over de wereld zelf gevangen blijft in de macht van eigen onbegrepen natuur, wat dan wil zeggen, dat het realistisch bewustzijn, onbewust van eigen innerlijk wezen, gevangen is en blijft in en door de wereld.

Al het streven, de voorhandene wereld te willen kennen, of haar naar eigen inzicht te veranderen tot een machtelooze wereld, is niets anders dan een teeken van het niet verstaan van eigen innerlijke wereld. Verwacht de mensch dus van de hem omringende wereld de komende bevrijding, indien de mensch haar slechts de macht over hem ontnomen heeft, dan spreekt het vanzelf, dat de mensch de natuurlijke spanning tusschen zich en de nog macht over hem hebbende wereld zal te niet doen in datgene, wat hij aan de wereld kan ontrukken.

Genieten van hetgeen de mensch aan de wereld kan ontnemen, is voorwaarde voor de ware ontspanning van het realistisch bewustzijn, van den natuurlijken mensch.

Op dien weg moet dit bewustzijn, onbewust van eigen

Sluiten