Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, zijn bevrijding zoeken. Er is voor dit bewustzijn geen andere weg, zich van zijn spanning te bevrijden.

En als nu de mensch niet in staat is zich te laten binden door een „dierbaar" bezit en derhalve niet tot een vanzelfsprekende zelfverloochening komt, gelijk de hoveling van Johannes 4, waar zal hij dan anders zijn onbegrepen onrust ontloopen dan in he't steeds najagen van de genietingen dezer wereld !

De mensch, die volop van zijn bezit kan genieten, die het kan gebruiken en zelfs vèrbruiken naar hartelust, is het toonbeeld en ideaal voor al degenen, die van het bezit der wereld hun ware bevrijding verwachten.

De natuurlijke mensch voelt zich eerst waarlijk bevrijd van de macht der hem omringende wereld, wanneer hij in staat is eigen onbegrepen natuur uit te leven. Wie zich wil uitleven, wil dus eigenlijk zijn onbegrepen en onbewuste natuur uitleven, d.w.z. de onrust van eigen natuur stuk- of wegleven.

Dit wordt dan wel niet zoo beseft, want wat de zich uitlevende mensch zich bewust wordt, is slechts dit, dat hij naar hartelust van de bezittingen dezer wereld geniet. En dat dit verlangen niet te verzadigen is, beseft hij evenmin, omdat hij zich niet bewust wordt van het feit, dat hij al genietende van de wereld zich als 't ware met handen en voeten overgeeft aan de macht der wereld, door de onkunde van eigen natuur en eigen doen.

Geen uitleven, genieten van de wereld zonder verbruik

Sluiten