Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van noode, zal het in de macht Gods hunnen gelooven.

En als Jezus den blinde geneest en hem ziende maakt, kan de wereld slechts de wonderlijke macht van Jezus beseffen; voor zijn discipelen echter onthult hij in deze genezing der wereld eigen blindheid.

De wereld voor-zich komt niet tot het inzicht harer blindheid, d.w.z. de mensch der wereld is ziende blind. De wereld komt in hare natuurlijkheid hare blindheid nooit te boven, want „het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen" (Joh. 1 : 5). De wereld is het eeuwig duistere, waarin het licht Christi als het eeuwige oordeel in alle eeuwigheid verschijnt.

Dit is het oordeel voor ons allen, die in de wereld het duistere hebben begrepen, die tot zich zeiven inkeeren, wijl de wereld om hen geen „licht" meer geven kan.

Maar de wéreld zal in alle eeuwigheid het Woord, de Rede Gods (Joh. 17 :14) haten, voor dewelke Jezus ook niet zal bidden (Joh. 17 : 9).

Dit is geen vèroordeelen der wereld, dit is het oordeel, waartoe Jezus in de wereld komt.

Eerst in Zijn licht is de wereld het duistere, Zijn licht is der duisternis eeuwige ommezijde.

Jezus veroordeelt de wereld niet, want het licht heeft het duister van noode, opdat het licht schijne.

Ook in zich zelf heeft de mensch zich bewust te worden van eigen duister, zal het licht Christi kunnen schijnen, d.w.z., de mensch, die zich van de wereld heeft moeten

Sluiten