Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ik wist, dat Gij mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden gelooven, dat Gij mij gezonden hebt.

En als hij dit gezegd had, riep hij met groote stemme : Lazarus, kom uit!

En de gestorvene kwam uit." (Joh. 11 : 39-44)

Dit is de macht van het ideaal, Jezus Christus, dat Hij de ziel des menschen haar macht openbaart over de duistere macht der wereld, den aardschen dood.

Wat kan den mensch dezer wereld nu nog deren, als in hem is opgestaan het beeld Gods, Jezus Christus, het goddelijk ideaal, de verlosser van der wereld duisteren dood !

Nu baadt zich de ziel in de glorie van haar ideale wereld, nu staat zij in den gloed van Gods heerlijkste ideaal, Jezus Christus, den Meester, die ons voorgaat in het Koninkrijk van verlossing en genade.

Niet waar, dit is de macht van de ziel in de gestalte van het goddelijk ideaal, dit is dewereldleeraar, die den mensch een nieuwe, schoonere wereld voorhoudt, opdat hij zal verlost zijn uit het lijden dezer wereld.

„Ik ben de opstanding en het leven", dit zijn de woorden van den Verlosser uit der wereld duisteren dood, óók de woorden van de ziel des menschen, die zich in het goddelijk ideaal verlost heeft van de duistere macht der wereld.

Sluiten