Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi. En zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. (Luc. 22 : 44)

De mensch gaat uit tot de wereld,

onbewust van eigen natuur, om van haar te ontvangen de bevrijding van eigen onbegrepen onrust. En als dan die wereld den mensch een dierbaar bezit schenkt, waarin hij zich zelf kan vergeten, komt plots der wereld duistere macht weder en grijpt wat zij hem heeft gegeven, om het weer te doen vergaan in haar duistere oneindigheid, den dood.

En het is de vrees voor die duistere macht der wereld, die den mensch doet uitgaan naar het wonder, naar wat niet van deze wereld is, om hem te verlossen van dien ontzettenden wereldangst. Waar de wereld van buiten-af niet in staat is den mensch het geloof te schenken in wat eeuwig moet stand houden, tracht zij den mensch van binnen-uit te vernielen door hem te verlokken tot allerlei genietingen.

Dood en zonde, zij brengen den mensch der wereld tot het geloof in wat meer is dan der wereld bezit en genot, zij rijpen hem tot een geestelijk zien van datgene, wat niet van deze wereld is.

Door en in Jezus Christus, het Wonder voor den mensch

Sluiten