Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wereld, verbeeldt het realistisch bewustzijn zich een wereld, welke niet van deze wereld is.

Jezus Christus openbaart den mensch de heerlijkheid en de macht der ziel, 's menschen diepste wezen. Dit is de opstanding uit de duistere macht van den aardschen dood.

In de opstanding van Lazarus triumfeert de ziel in het goddelijk ideaal, Jezus Christus, over den aardschen dood.

Zal Jezus Christus voor ons dit goddelijk ideaal van verlossing worden uit de smarten dezer wereld, dan zal Hij geheel ons wezen met Zijn macht moeten vervullen-

Kan Hij dat, kan Hij ons geheel doorwonen met Zijn heerlijkheid en genade ?

Want dit is de absolute eisch, wil Hij in en voor ons zijn de opstanding en het leven, het ware leven. Zal Hij in het middelpunt van ons leven staan, zal Hij geheel doorwonen ons leven en onze idealen, dan moet geheel ons leven van Zijn macht en kracht, van Zijn goddelijkheid vervuld worden.

Maar zal dan 's menschen leven in deze wereld niet vol smart en lijden zijn, zal de mensch niet in elk oogenblik van den dag de Wereld en hare verlokkingen om zich voelen als een eeuwige verzoeking ?

En hoe kan hij in den strijd om het bestaan, welken de wereld hem opdringt, het goddelijk ideaal dienen ?

Altoos en altoos staat de wereld met haar aanvechtingen klaar om hem ontrouw te maken aan zijn ideaal. Maar

Sluiten