Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cheld, om dan buiten die wereld zich een wereld van volmaking en geluk te idealiseeren. En zonder dat de mensch zich daarvan weder bewust is, heeft hij zich in en door dit idealisme bevrijd van de macht der voorhandene wereld, heeft zijn geest in het geloof aan het bestaan der ziel de vrees voor den aardschen dood reeds in levenden lijve overwonnen.

Voor en in het idealisme heeft de ziel de grootste waarde en beteekenis.

Door dit idealisme heeft de geest zich nu verder van eigen oneindigheid bewust te worden ; doch dit kan alleen geschieden, wanneer het ideaal als goddelijk ideaal, als het middelpunt der ziel, wordt beleefd. Dit wordt voor den mensch de grootste en innigste spanning des geestes.

Eerst het hartstochtelijk verlangen naar de verwerkelijking van het ideaal zal het ideaal in het middelpunt des levens stellen. Zoolang het ideaal nog ver weg gedacht wordt, ergens in een verren toekomenden tijd of buiten deze wereld, in den hemel, wordt de mensch zich zijn eigen natuur niet bewust, doch wanneer het ideaal is getreden in het middelpunt der ziel, voelt de mensch pas de duistere macht zijner eigen natuur.

Onbewust, gedreven uit innerlijken angst, zoekt de geest zich te verlossen in hetgeen buiten hem standhoudt, is het niet in wat in de wereld is, dan is het in de idealen der ziel, maar altoos zoekt hij de verlossing buiten zich,

Het Wonder des Geestea. 5 *

Sluiten