Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal aan den lijve alle macht der Wereld te doorleven in den dood.

Dan is God zoo eindeloos ver. „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten !", klaagt de Gekruisigde in Zijn algeheele verlatenheid.

Voor Dezen is in de wereld geen erbarmen ; sterven moet Hij, omdat de geest der waarheid, als de oneindige geest Gods nergens ter wereld voor eeuwig stand houdt, omdat hij in zijn oneindige geldigheid „moment" is.

En de Gekruisigde neigt het hoofd en geeft den geest.

„Het is volbracht".

Sluiten