Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader, dan door mij." (Joh. 14 : 6)

Altoos weer zal het redelijk bewustzijn zich moeten verzetten tegen den waan, als zou het ware buiten de wereld te vinden of te beleven zijn, of als zou de wereld van God en het ware verlaten zijn.

De geest, die zich van zijn oneindigheid bewust wordt, doet dit niet buiten de wereld om, maar juist door en in de wereld zijner eindigheden. De geest is eeuwig proces.

Beuwig gaat de geest Gods zich in de wereld zijner eindigheden te buiten om zich in 's menschen nietigheid bewust te worden van eigen oneindigheid.

Dit nu is de eeuwige opstanding van den geest als oneindige nietigheid, die in levenden lijve niet meer is van deze wereld : moment in den oneindigen geest Gods.

In het bewustzijn van eigen nietigheid begrijpt de mensch het Wonder, Jezus Christus, den ééniggeboren Zoon des Vaders, als het wonder van eigen oneindigen geest.

Sluiten