Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier jaren verspreide aantal Bijbels, waarbij elk boek duizend Bijbels aangeeft, de tweede kolom 'geeft het aantal Oude Testamenten en de derde kolom het aantal Nieuwe Testamenten en Evangeliën, waarbij ongeveer de helft van het aantal geheele Nieuwe Testamenten zijn.

WAT WORDT IN 1936 VAN HET

NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP VERWACHT?

Allereerst wordt wel verwacht, dat het Bijbelgenootschap zijn huidige werk, zooals dat in de voorgaande artikelen geschetst is, onverminderd zal voortzetten. Het Bijbelgenootschap zou in zijn roeping tekort schieten, indien het dat niet deed.

Er zal dan ook wel niemand zijn, die verwacht, dat het Bijbelgenootschap zal ophouden met het bevorderen van de bijbelverspreiding in Nederland. De kerken verwachten, dat de verstrekking der huwelijksbijbels geregeld voort zal gaan; de zondagsscholen «en de dagscholen rekenen er op, dat zij door middel der afdeelingen

Sluiten