Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen

ten behoeve van den arbdjd van het Nederlan^gfe\teljl>elgenootscho) bedrag van

vV<5°ff^ TIG CENTS-

ZEGGE De Algemeene Penningmeester

Fl.0.25 A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zii niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arb&fpl van het Nederlan«^efi>^}|belgenootschdg^ff bedrag van TWINTIG CENTS.

ZEÖjè# De Algemeene Penningmeester

Fl. 0.25 A.Wellensiek.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den ap^^Sd van het NederJ^ri^e&^Bijbelgenootsc|jAo4^n bedrag van TWINTIG CENTS.

ZE&fef De Algemeene Penningmeester

Fl.0.25 A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den ai^^d van het Nederl^rïg^Sk BijbelgenootscfeiQjj^en bedrag van , V^OÉN1 TWINTIG CENTS.

De Algemeene Penningmeester

Fl.0.25 A.Wellensiek. '

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig 1 en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Sluiten