Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch genootschap e&n^êcfrag van VIJF EN@W^KlTIG CENTS. lOQf ^

ZEGG§\ N'-'Ce Algemeene Penningmeester

Fl.0^25 A. Wellens i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch genootschap e&n^bécPrag van VIJF El^eWlNTIG CENTS.

ZEG6§\ Se Algemeene Penningmeester

Fl.0^25 A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch genootschap een^jtór'ag van VIJF ENeMmiTIG CENTS.

OQÏ ^

ZEGGp ^ De Algemeene Penningmeester

FI.O.25 A. WeMensiek.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het NederlandschJ^bèelgenootschap een\ifèelrag van VIJF E^VfWfNTIG CENTS.

ZEGC^ MO<iJ e Algemeene Penningmeester

FI.O.25 A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 20 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Sluiten