Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een be^lffl^van VIJF EN TWltoflè CENTS.

ZEGGE Algemeene Penningmeester

A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een be^flgvan VIJF EN TWltoffè CENTS.

ZEGGE VOgemeene Penningmeester

A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een b^jJfWg van VIJF EN CENTS.

ZEGGE ffl^Sgemeen e Penningmeester

A. W e I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen

ten behoeve van den arbeid van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een be^lfdji van

VIJF EN T.WI^BG CENTS. U(\)"

ZEGGE IfoQWgemeene Penningmeester

A. We I I e n s i e k.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Sluiten