Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen en beta^eé^an den arbeid van het (N^ijterrandsch Bijbelgenootschap een QOt QeBedrag van TIEN CENTS.

ZEGGE ^ De Algemeene Penningmeester A. WELLENSIEK.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen en beta^e$xvan den arbeid van het

vN^^eirbndsch Bijbelgenootschap een Q® bedrag van TIEN CENTS.

ZEGGE ^ De Algemeene Penningmeester A. WELLENSIEK.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen en beta$®$ van den arbeid van het vN©èenandsch Bijbelgenootschap een 9®bedrag van TIEN CENTS.

ZEGGE ^ De Algemeene Penningmeester A. WELLENSIEK.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen en betay*eé^9an den arbeid van het

iN§cfei¥andsch Bijbelgenootschap een Qe Dedrag van TIEN CENTS.

ZcGGE Fkpilö ^ De Algemeene Penningmeester A. WELLENSIEK.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Ontvangen en beta£®ë^van den arbeid van het

vN©èenandsch Bijbelgenootschap een Qebedrag van TIEN CENTS.

ZEGGE F^J0(3è De Algemeene Penningmeester A. WELLENSIEK.

N.B. Na 30 Juni 1936 is deze kwitantie ongeldig en mag zij niet meer uitgegeven worden.

Sluiten