Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Algemeen Nederlandse Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie

vormt een achtergrond in het georganiseerde wijsgeerige leven van onzen tijd Zooveel mogelijk worden de diverse rubrieken van het wijsgeerig denken behandeld: de kennisleer, de logica, de taalphilosophie, de meta-physica, de wijsbegeerte van de natuur en r'.e mathesis, de ethica, de wijsbegeerte van het recht, van de geschiedenis, van dtti godsdienst, enz.

abonneaiBütspriis f750 per jaar; studentenabonncmsnlBn S4.- Vraagt abü gratis proainummer aan fle uitöavsrs: ViS B0ÜCIIM & CBMP- N.V, - 0580 2255 ASSEN

Vox Theologics

interacademiaal theologisch tijdschrift, gewijd aan de studie der theologische wetenschap.

Abonnementsprijs f 2.50 per jaar, buitenland f 2.75. Vraagt een gratis proefnummer aan de uitgevers:

VAN GORCUM & COMP. N.V. GIRO 2255 - ASSEN

Sluiten