Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Jas van Gabe.

\ oor te dragen door den Heer B. v.d. GEEST, van Leeuwarden.

In een dorpje, de naam is mij werkelijk vergeten, I )aar woonde oen schoenmaker, Gabe geheeten.

Zijn vrouw heette Jeltje, ze leefden tevreên, Zij hadden geen geld, maar geen zorgen meteen. De \ ader van Gabe, reeds lang overleden, Was vroeger koetsier bij den jonkheer van Eden. En van de acht kind'ren was Gabe wat blij,

Dat hij kreeg tot erfdeel ... de mooie liefrij.

De jas toch vooral, met de blinkende knoopen, Was voor geen tien gulden van Gabe te koopen. Hij poetste de knoopen nog wekelijks glad, En toonde graag ieder zijn blinkenden schat.

Nu was 111 dat dorpje een Rederijkerskamer Met talrijke leden, genaamd: „steeds bekwamer Door oefening" Er was destijds geen stad,

Die zoo'n ondernemend gezelschap bezat.

Men had reeds verscheidene stukken gegeven, Als: Liefde en Haat, De Bandiet, Hoop doet leven, De Koopman van Antwerpen, Schande of Eer, De Bruid van den Rooverhoofdman, en zoo meer. Men had nu een drama in studie, geschreven Door een zeer verdienstelijk Lid. 't Was in zeven Bedrijven, getiteld: „De Schoone Gravin."

Gevolgd door 't blijspel ,,'t Wier Jitske hjar sin." Men wilde veel zorg aan het Drama besteden; Elk kende zijn rol, maar hoe moest men zich kleeden ? Costumes ontbieden? . . dat koste veel geld! En 't was met de kas allertreurigst gesteld! Dat vraagstuk was moeilijk, vooral voor de heeren; De „Schoone Gravin" was voldoende in de kleeren. Als zij haar japon met de lichtbruine streep Een weinig liet zakken, bij wijze van sleep.

Maar hoe moest de Graaf dan gekleed gaan ? Men

praatte

Daar over reeds uren, geen voorstel dat baatte,

Doch eind lijk riep Bouke: „Freagje Gabe syn jas"! Dy komt mei üs „Greef" mar utstekend to pas: Dit voorstel vond bijval, er werd eens geklonken. En op de gezondheid van Bouke gedronken.

Nu was er geen zwarigheid meer, kwart voor één Ging men in den nacht recht genoeg'lijk uiteen. Het kleedingstuk werd na veel moeite verkregen. Was Jeltje er voor, Gabe was er sterk tegen.

Toch stemde hij eindelijk toe, want hij zou

Sluiten