Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Op veler verlangen zijn de Schetsen van vragen voorzien.

Doel hiervan is, nu eens leiding aan de bespreking te geven, dan weer stof voor bespreking te wijzen en dikwijls ook de bespreking te verlevendigen.

Een achttal vragen onder elke Schets scheen ons daarvoor genoeg.

De eerste vier zijn telkens groot gedrukt, het tweede -viertal wordt gegeven in kleiner lettertype.

In den regel zijn de groot gedrukte het gemakkelijkst en is meermalen (niet altijd) het antwoord reeds uit de Schets zelf geheel of gedeeltelijk op te diepen.

De klein gedrukte eischen wel eens meerdere inspanning dan het eerste viertal.

Als men met een vraag geen weg weet, moet men den moed hebben om soms over zulk een vraag heen te stappen en zich met de overige gaan bezig houden, opdat de avond niet verloren ga in een doodloopende bespreking.

V.

Sluiten