Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede verschenen: DE VIERDE AFLEVERING VAN HET WERK.

GETITELD: 3DJB

GELIJKENISSEN

VAN

ONZEN HEER EN ZALIGMAKER,

VERKLAARD EN TOEGEPAST VOOR WE GEMEENTE OP AARDE,

dook

J. G. VERHOEFF,

Predikant te Ridderkerk.

Dit werk wordt uitgegeven in 16 a 17 aflevc ringen a ƒ 25 Cent de aflevering.

De inteekening kan plaats hebben bij alle Bo^v handelaren en bij den Uitgever-

Sluiten