Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ben hier alleen om U te behoeden voor moeilijkheden, die Uw bezoek U wellicht kon veroorzaken."

„Ik ben heel goed in staat om op mijzelf te passen," antwoordde ik. „Ik heb U gezegd, dat ik even goed het slechtste als het beste wil zien, maar ge past altijd op, dat ik het slechtste niet te zien krijg."

„Zou ik U mogen vragen of U dat in Uw land wel doet?" antwoordde hij.

„Wanneer iemand ons land bezoekt, laten wij hem met alle genoegen even goed onze achterbuurten zien als onzen nieuwen woningbouw. Ge weet zeer goed, dat ge geen cijfers noemt, als het niet in Uw kraam te pas komt en het is onmogelijk te ontdekken, behalve door een grondig onderzoek, hoe de werkelijke toestand in Uw land is. Gij tracht den delegaties, die hier komen den indruk te geven, dat Uw volk in veel betere omstandigheden verkeert dan andere."

Wij gingen een andere kamer binnen; deze

was 10 vierkante voet groot. Een vrouw, haar man en een kind woonden in deze kamer, welke op een varkensstal geleek. Wij zagen slechts lompen en overal heerschte wanorde.

Verderop werden wij ontvangen door een knappe jonge vrouw, die zich van het vuil en de ellende niets scheen aan te trekken. Wij keken naar binnen in deze ellendige en walgelijke hut. Vijf personen woonden in één kamer. De dekens op de bedden, die hun ter beschikking stonden, waren slechts lompen. Ik zou mijn ergsten vijand niet toewenschen in zoo'n krot te moeten wonen.

Arme gids! Ik heb hem gezegd, wat ik dacht, n.1. dat geen enkele Engelsche gezondheidsautoriteit ooit het bestaan van zulk een hok zou hebben geduld. Wij hebben in Engeland krotten gezien, die mij van schaamte doen blozen, als ik eraan denk, maar nooit heb ik er gezien, die met deze vergeleken konden worden."

Sluiten